แจ้งเตือนระดับปริมาณ PM 2.5
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์
25
คุณภาพอากาศดีมาก
คุณภาพอากาศดีมาก เหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยว
อ้างอิงจาก : https://www.cmuccdc.org/
ณ. วันที่ 6 มีนาคม 2020 เวลา น.