ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้ต้อนรับครูและนักเรียนจาก Crescent Girls School ประเทศสิงคโปร์ และเจ้าหน้าที่จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 22 คน วันที่ 7 มิถุนายน 2561ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์