ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

ประกาศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf Recruitment 256