งานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค”

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ร่วมออกบูธนิทรรศการและกิจกรรมงานมหกรรมการอ่านแห่งชาติ “มหัศจรรย์การอ่านเพื่อเด็กปฐมวัยในภูมิภาค” ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณ Foyer หน้าห้องราชพฤกษ์ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรณรงค์สร้างการมีส่วนร่วมให้ครอบครัวและทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยด้วยหนังสือและกิจกรรมการอ่าน เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยในการพัฒนาสมอง และทักษะชีวิต