ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ปริญญาตรี

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf Job 21112561 119