ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11-12 มิถุนายน 2561  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แพทย์หญิงดวงกมล ตั้งวิริยะไพบูลณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายภารกิจพัฒนาสู่ความเป็นเลิศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ให้ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 10 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์