ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf n29012562 81