รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ

ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ
ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ