รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใน รพ. ขอรัฐ(Matching Fund) ระยะที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใน รพ. ขอรัฐ(Matching Fund) ระยะที่ 3 (จ้างติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf img-227043914 52