ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นักกิจกรรมบำบัด และนักวิชาการศึกษาพิเศษ

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ นักกิจกรรมบำบัด และนักวิชาการศึกษาพิเศษ

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf img-110073140 117