รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf n25611128-1 68