บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf n25611115 100