รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์   ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf List of eligible candidates 223