กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPS รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPS รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf HiPPS15 80