ลดภาวะโลกร้อน เตรียมถุงผ้าเมื่อมารับยาทุกครั้ง

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่านร่วมช่วยกัน ลดภาวะโลกร้อน กรุณาเตรียมถุงผ้าเมื่อมารับยาทุกครั้ง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 งดจ่ายถุงหิ้วพลาสติกทุกชนิดค่ะ