สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี”

วันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2561

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมออกบูธกิจกรรมงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2561 “เครียดได้ คลายเป็น : เล่นเกมแต่พอดี” โดยมีกิจกรรม บริการให้คำปรึกษาและประเมินภาวะติดเกม ความฉลาดทางอารมณ์(EQ) พัฒนาการเด็กปฐมวัย การทำสมุดเล่มเล็ก Pop up ส่งเสริมการอ่าน การแสดงจากทีมรวมดาว ละครบำบัดสถาบันพัฒนาการเด็กฯ กิจกรรมเล่นสนุก ลุ้นรางวัล และการเสวนาหัวข้อ “เด็กติดเกมส์ ปัญหาของใคร” โดยจิตแพทย์ และสหวิชาชีพด้านพัฒนาการเด็ก ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 (หน้าลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่