ข้อมูลที่ตั้ง

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
 
196 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
 
โทร : 0-5390-8300-49
โทรสาร : 0-5390-8330
Line :  เพิ่มเพื่อน