ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th Child Development and Mental Health (CDMH)

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum & The 4th Asia Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารแนบ 1 หนังสือเชิญประชุม CDMH ครั้งที่ 6
เอกสารแนบ 2 กำหนดการ
เอกสารแนบ 3 ใบตอบรับเข้าร่วมประชุม
เอกสารแนบ 4 เอกสารสำรองห้องพักโรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิวด์

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf CDMH Thai 139
pdf conference schedule 12-07-61 163
pdf register CDMH 97
pdf Reservation Chiangmai Grandview 101