อบรมการใช้งานโปรแกรม Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2

งานเทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานโปรแกรม Excel ขั้นสูง รุ่นที่ 2 วันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ชั้น 3 อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ วิทยากรโดย อ.ดร.ปริวัตร เขื่อนแก้ว

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ประจำปีงบประมาณ 2561 และแนวทางการดำเนินงานในปี 2562 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมฟูราม่า เชียงใหม่

ประชุมวิชาการ “รู้ เข้าใจ เด็กสมาธิสั้นและเด็กออทิสติก”

ประชุมวิชาการ “รู้ เข้าใจ เด็กสมาธิสั้นและเด็กออทิสติก” วัน เสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา(ตึกเปียโน) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  

KAD SUAN KAEW HAPPY MOM 2018

12 สิงหาคม 2561 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมออกบูธกิจกรรมในงาน “KAD SUAN KAEW HAPPY MOM 2018” โดยภายในบูธมีกิจกรรมให้ความรู้และคำปรึกษาปัญหาพัฒนาการ ห้องสมุดของเล่นเคลื่อนที่ กิจกรรมทำการ์ดบอกรักแม่ และมุมเล่านิทานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

อบรมฟื้นฟูความรู้และแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2561

อบรมฟื้นฟูความรู้และแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 10 ส.ค.61 เวลา 13.00-18.00 น. ณ ชั้น 4 และบริเวณหน้าสถาบันฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการฟื้นฟูและเสริมทักษะเสริมสร้างความชำนาญด้านระบบประสาท neurofeedback

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โครงการฟื้นฟูและเสริมทักษะเสริมสร้างความชำนาญด้านระบบประสาท neurofeedback เพื่อการให้บริการต่อเด็กพัฒนาการล่าช้าและจิตเวชสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ วันที่ 8-9 สิงหาคม 2561

1 2 3 5