ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การให้สุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดลในผู้ปกครองของเด็กพิเศษ” สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพจิต

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง การให้สุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดลในผู้ปกครองของเด็กพิเศษ สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพจิต

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ The 6th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum & The 4th Asia Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference “Way Forward for Child Development, Mental Health and Neurofeedback: Research and Practice”

เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ The 6th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum & The 4th Asia Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference “Way Forward for Child Development, Mental Health and Neurofeedback: Research and Practice” ดาวน์โหลดที่ https://drive.google.com/open?id=1fOK5KdiGnFwYmSZ6gaFFMl6bX81sp-HQ

ลดภาวะโลกร้อน เตรียมถุงผ้าเมื่อมารับยาทุกครั้ง

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่านร่วมช่วยกัน ลดภาวะโลกร้อน กรุณาเตรียมถุงผ้าเมื่อมารับยาทุกครั้ง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 งดจ่ายถุงหิ้วพลาสติกทุกชนิดค่ะ

ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง รู้ เข้าใจ เด็กสมาธิสั้นและเด็กออทิสติก วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561

ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง รู้ เข้าใจ เด็กสมาธิสั้นและเด็กออทิสติก วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 เอกสารแนบ 1 หนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบ 2 กำหนดการ เอกสารแนบ 3 ใบตอบรับ

1 2 3 5