บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รัยการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างปรับปรุงที่พักคอยคนไข้ และผู้ปกครอง 1 ชั้น

ประกาศรายชื่อผู้ได้รัยการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างปรับปรุงที่พักคอยคนไข้ และผู้ปกครอง 1 ชั้น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่พักคอยคนไข้และผู้ปกครอง 1 ชั้น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงที่พักคอยคนไข้และผู้ปกครอง 1 ชั้น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิชาการพัสดุ

รายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 วัน เวลา และสถานที่สอบ

1 2 3 20