รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประะเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประะเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ)

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

1 2 3 22