เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอัพเดทการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิเศษ 26-28 มิย 2562

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอัพเดทการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิเศษ 26-28 มิย 2562 กลุ่มเป้าหมาย PT OT และสหวิชาชีพที่ทำงานในชุมชน เพื่อเพิ่มพูน อัพเดทความรู้การบำบัด ฟื้นฟูสำหรับเด็กพิเศษ รูปแบบอบรมเป็นเพิ่มพูนความรู้ ฝึกทักษะ เล่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค่าลงทะเบียน 2500 บาท มีแต้มด้วยนะคะ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการขอพิจารณาการรับรองหน่วยคะแนน PTCEU เอกสารหนังสือเชิญ โครงการ ตารางอบรม และใบตอบรับ ขออนุญาต ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้เลยนะคะ สอบถามสงสัย ติดต่อตามเบอร์โทรในเอกสารที่ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ   ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/open?id=15v1Nup2DTyhxBbYEb4TMfXTGq3SvB8tF

รายงานความก้าวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งเพื่อเข้าร่วมโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2561

รายงานความก้าวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งเพื่อเข้าร่วมโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2561

โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2561 ภายใต้แนวคิด “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี”

โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2561 ภายใต้แนวคิด “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี” เอกสารแนบ 1 โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เอกสารแนบ 2 กำหนดการ

1 2 3 4 7