ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ

ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPS รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPS รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใน รพ. ขอรัฐ(Matching Fund) ระยะที่ 3

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ใน รพ. ขอรัฐ(Matching Fund) ระยะที่ 3 (จ้างติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ และเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

1 2 3 23