รายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ

รายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ

ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(Matching Fund) ระยะที่ ๓

ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(Matching Fund) ระยะที่ ๓ (จ้างติดตั้งระบบผลิตน้ำร้อนจากแสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์และเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และนักวิชาการศึกษาพิเศษ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และนักวิชาการศึกษาพิเศษ

1 2 3 78