รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิชาการพัสดุ

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf Announcement of results 142