ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน แก่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดดวงดี ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา และผ้าอาบน้ำฝน แก่พระภิกษุสงฆ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ วัดดวงดี ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่