ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf ผลการคัดเลือกแพทย์แผนไทย 67