ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ ตำแหน่งเลขที่ 467