เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอัพเดทการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิเศษ 26-28 มิย 2562

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอัพเดทการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิเศษ 26-28 มิย 2562 กลุ่มเป้าหมาย PT OT และสหวิชาชีพที่ทำงานในชุมชน เพื่อเพิ่มพูน อัพเดทความรู้การบำบัด ฟื้นฟูสำหรับเด็กพิเศษ รูปแบบอบรมเป็นเพิ่มพูนความรู้ ฝึกทักษะ เล่าและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ค่าลงทะเบียน 2500 บาท มีแต้มด้วยนะคะ กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการขอพิจารณาการรับรองหน่วยคะแนน PTCEU

เอกสารหนังสือเชิญ โครงการ ตารางอบรม และใบตอบรับ ขออนุญาต ดาวน์โหลดตามลิงค์นี้เลยนะคะ สอบถามสงสัย ติดต่อตามเบอร์โทรในเอกสารที่ดาวน์โหลดได้เลยค่ะ

 

ดาวน์โหลด : https://drive.google.com/open?id=15v1Nup2DTyhxBbYEb4TMfXTGq3SvB8tF