ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาการเรียน

วันที่ 7 มิถุนายน 2562

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  จัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการดูแลเด็กวัยเรียนที่มีปัญหาการเรียนเนื่องมาจากภาวะทางสุขภาพ ให้แก่ผู้ปกครองในโรงเรียนไร่อ้อย ณ ห้องประชุมโรงเรียนไร่อ้อย ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา