ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กวัยเรียน

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพจิตที่1 จัดอบรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาระบบการดูแลเด็กวัยเรียน ให้แก่ครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ในพื้นที่อำเภอ จุน เชียงคำ ปง เชียงม่วน และภูซาง  ในวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 อำเภอจุน จังหวัดพะเยา