กิจกรรมเราทำความดีด้วยหัวใจ Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” Big Cleaning เฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีกิจกรรมการปลูกต้นรวงผึ้ง ทำความสะอาดบริเวณอาคารเทพรัตนราชสุดา และทำความความสะอาดหอพระพุทธ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์