พิธีขึ้นเสาเอก อาคารผู้ป่วย 3 ชั้น

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.09 น. แพทย์หญิงกาญจนา คูณรังษีสมบูรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมพิธี ขึ้นเสาเอกอาคารผู้ป่วย 3 ชั้น ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ โดยมี ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานมูลนิธิพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ เป็นประธานในพิธี