ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Introduction to Vojta Therapy

ขอเรียนเชิญ ผู้ปกครอง แพทย์ สหวิชาชีพ และผู้สนใจ ทุกท่าน เข้าร่วมสัมมนา Introduction to Vojta Therapy ในวันที่ 14 กพ 2561 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น4 อาคารเทพรัตน์ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์เชียงใหม่ สนใจสำรองที่นั่งที่งานกายภาพบำบัด053-908300ต่อ73340 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะ