ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา
1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ

File Downloads
pdf ประกาศรับสมัคร พรก. 408