ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในงานนิทรรศการการสาธารณสุขไทย

นายแพทย์เจษฎา โชคดํารงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ในงานนิทรรศการการสาธารณสุขไทย วันที่ 23 มกราคม 2561 ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่