กรมสุขภาพจิต มอบรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท เพิ่มสุขให้ผู้พิการใน จ.มุกดาหาร

กรมสุขภาพจิต มอบรถเข็นและอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท เพิ่มสุขให้ผู้พิการใน จ.มุกดาหาร

กรมสุขภาพจิตร่วมกับแพทยสภา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร รพ.มุกดาหาร มอบรถเข็นชนิดพิเศษและอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี รวมจำนวน 190 ชิ้น มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ให้ผู้พิการในจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 123 คน  เพิ่มความสุขและคุณภาพชีวิต เผยผลสำรวจล่าสุดในในปี 2560 พบว่าทั้งผู้พิการและผู้ดูแล ต่างเผชิญทั้งความเครียด ขั้นเสี่ยงฆ่าตัวตายและปวดเมื่อยจากการยก-แบก-หามผู้พิการทุกวัน

เช้าวันนี้ (19 มกราคม 2561) ที่หอประชุมโรงเรียนมุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร  นายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วย ศ.ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา นายกแพทยสภา  เป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในพระนามาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการจัดหาและสนับสนุนรถเข็นและอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการให้แก่ นายเพิ่มศักดิ์ ฉวีรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิต โดยสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จ.เชียงใหม่ แพทยสภา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โรงพยาบาลมุกดาหาร เพื่อมอบให้ผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่ อ.เมือง อ.นิคมคำสร้อย อ.ดอนตาล และ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร ประกอบด้วยรถเข็นนั่งคนพิการ 84 คัน และอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆอีก 106 ชิ้น อาทิ ฟูกนอนผู้พิการอัมพาตป้องกันการเกิดแผลกดทับ วอล์คเกอร์เกาะเดิน ไม้เท้า  ไม้ค้ำยัน เก้าอี้อาบน้ำ เก้าอี้สุขภัณฑ์ มูลค่ารวม 3 ล้านบาทเศษ ซึ่งได้รับบริจาคจากองค์กรการกุศลต่างประเทศ

ผู้พิการที่ได้รับมอบในวันนี้มีทั้งหมด 123 คน  ประกอบด้วยผู้พิการที่รับมอบรถเข็นนั่งจำนวน 78 คน เป็นเด็ก 4 คน ส่วนใหญ่สมองพิการแต่กำเนิด แขนขาลีบ เดินไม่ได้ และผู้ใหญ่ 74 คน ส่วนใหญ่อายุในช่วง 40- 90 ปี พิการจากปัญหาความเจ็บป่วยโดยเฉพาะจากโรคไม่ติดต่อเช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมองแตก โรคข้อเข่าเสื่อม  ชราภาพ ทำให้เป็นอัมพาต แขนขาอ่อนแรงรวมทั้งจากอุบัติเหตุจราจร  ส่วนที่เหลืออีก 45 คน รับมอบอุปกรณ์การแพทย์อื่นๆ  สำหรับรถเข็นนั่งในโครงการนี้จะมีความพิเศษโดยปรับวัดขนาดที่นั่ง เบาะนั่งให้กระชับพอดีตัวของผู้พิการและเหมาะกับลักษณะความพิการของแต่ละคน สามารถหุบและขยายได้ นั่งได้อย่างสุขสบายและปลอดภัย  โดยมีทีมงานอาสาสมัครทั้งไทยและต่างประเทศซึ่งมีทักษะและความชำนาญเฉพาะทาง ดำเนินการปรับและออกแบบร่วมกับทีมรักษา ได้แก่ แพทย์ นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพ บำบัด พยาบาล เป็นตามหลักการแพทย์ และสอนวิธีการใช้แก่ผู้พิการและผู้ปกครองทุกคนด้วย

นายแพทย์สมัย  ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า กรมสุขภาพจิตได้สำรวจสุขภาพจิตในกลุ่มผู้พิการและผู้ปกครองที่มารับบริการในโครงการฯ ล่าสุดในปี 2560 ใน 6 จังหวัด ได้แก่ เลย  น่าน อุทัยธานี  เชียงใหม่ ปัตตานี และนราธิวาส พบว่าเผชิญปัญหาทั้งจิตใจและทางกาย ผู้พิการส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ใหญ่เกือบทุกคน มีความเครียด และพบเครียดรุนแรงจากช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ คิดว่าเป็นภาระคนอื่น มีความเสี่ยงฆ่าตัวตาย 1 คน ส่วนในผู้ดูแลพบว่ากว่าครึ่ง มีความเครียดและเจ็บป่วยทางกายด้วย เช่นปวดเมื่อย เนื่องจากต้องรับภาระดูแล เช่น แบก หาม อุ้มผู้พิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน  โครงการนี้จึงเป็นการสร้างเสริมสุขภาพจิตพลังใจและคุณภาพชีวิตของครอบครัวผู้พิการ ซึ่งหลังจากที่ได้รับมอบรถเข็นไปแล้ว ในรายที่เป็นเด็กนักเรียน  สามารถเดินทางไปเรียนร่วมในสถานศึกษาได้  ส่วนวัยทำงาน สามารถพึ่งพาตนเองและออกไปทำงานประกอบอาชีพเพื่อหารายได้มากขึ้น ส่วนผู้สูงอายุ ก็สามารถใช้อุปกณ์ช่วยความพิการ เช่น ไม้เท้า วอล์คเกอร์ ออกสู่สังคม ไปพบปะเพื่อน ญาติและบุคคลในชุมชนทำให้สุขภาพจิตดีขึ้น

สำหรับองค์กรการกุศลต่างประเทศที่มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการครั้งนี้ได้แก่องค์กรวีลส์ออฟโฮป ( Wheels of Hope )ประเทศสหรัฐอเมริกา,องค์กรจอนนี่แอนด์เฟรนด์( Joni and Friends, Wheel for the World ) ประเทศสหรัฐอเมริกา  , องค์กรวีลแชร์ ออฟ โฮป แจแปน (Wheelchair of Hope Japan) ประเทศญี่ปุ่น และองค์กรคอนวอย ออฟโฮป เยอรมันนี(Convoy of Hope Germany) ประเทศเยอรมันนี โดยบริษัทไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด(มหาชน) ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการขนส่งอุปกรณ์ทั้งในและต่างประเทศ หลังจากเริ่มโครงการฯตั้งแต่พ.ศ.2543-2560 ได้รับบริจาครวม 68 ครั้ง อุปกรณ์ทั้งหมด 29,655 ชิ้น มูลค่า 190 ล้านบาทเศษ

…………………………………………………………………..19 มกราคม  2561