ประชาสัมพันธ์

January 24, 2019 กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก” (IRON BRIDGE CHIANGMAI minimarathon 2019) by TCC GROUP (North)
December 16, 2018 รายงานความก้าวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งเพื่อเข้าร่วมโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2561
December 14, 2018 โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2561 ภายใต้แนวคิด “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี”
December 7, 2018 หนังสือเชิญเครือข่ายเข้าร่วมโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็กฯ จัดในวันที่ 20 ธ.ค.2561
November 30, 2018 แบบตอบรับ โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
October 24, 2018 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 (งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2561)
October 22, 2018 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การให้สุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดลในผู้ปกครองของเด็กพิเศษ” สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพจิต
September 11, 2018 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ The 6th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum & The 4th Asia Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference “Way Forward for Child Development, Mental Health and Neurofeedback: Research and Practice”

ประกาศ/ข่าวอื่นๆ

February 12, 2019 รายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
February 11, 2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
February 4, 2019 ประกวดราคาจ้างโครงการสนับสนุนการลงทุนการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ในโรงพยาบาลของรัฐ(Matching Fund) ระยะที่ ๓
February 1, 2019 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด และนักวิชาการศึกษาพิเศษ
January 31, 2019 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการวิจัย ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
January 29, 2019 ประกาศผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
January 25, 2019 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พกส ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
January 21, 2019 ประกาศรับสมัครบุคคลในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ประจำศูนย์วิจัยออทิสติก

รูปกิจกรรม