ประชาสัมพันธ์

September 11, 2018 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ The 6th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum & The 4th Asia Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference “Way Forward for Child Development, Mental Health and Neurofeedback: Research and Practice”
August 17, 2018 ช่องทางชำระหนี้ กยศ.
July 9, 2018 ลดภาวะโลกร้อน เตรียมถุงผ้าเมื่อมารับยาทุกครั้ง
July 6, 2018 ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง รู้ เข้าใจ เด็กสมาธิสั้นและเด็กออทิสติก วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561
June 11, 2018 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 6th Child Development and Mental Health (CDMH)
May 3, 2018 4 พ.ค. 61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน ประเภทผู้ป่ายนอก
April 18, 2018 วารสารก้าวใหม่หลักประกันสุขภาพ
March 13, 2018 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการด้านภาษาและการพูดเบื้องต้นสำหรับเด็กออทิสติก

ประกาศ/ข่าวอื่นๆ

September 28, 2018 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 3 ตำแหน่ง ได้แก่ นักจิตวิทยาคลินิก นักเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิิชาการพัสดุ
September 27, 2018 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (ชุดตรวจบันทึกติดตามและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าสมอง ด้วยระบบดิจิตอลคอมพิวเตอร์)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
September 14, 2018 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
September 5, 2018 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
August 30, 2018 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง นักจัดการทั่วไป
August 28, 2018 ประกาศร่างขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
August 28, 2018 ประกวดราคาจัดซื้ออาหารผู้ป่วยปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
August 24, 2018 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาดูแลสวน ต้นไม้ สวนหย่อม สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2562