ข่าวประชาสัมพันธ์

14/05/2019 เอกสารโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอัพเดทการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับเด็กพิเศษ 26-28 มิย 2562
24/01/2019 กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “วิ่งสู้ฟิต พิชิตขัวเหล็ก” (IRON BRIDGE CHIANGMAI minimarathon 2019) by TCC GROUP (North)
16/12/2018 รายงานความก้าวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งเพื่อเข้าร่วมโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2561
14/12/2018 โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2561 ภายใต้แนวคิด “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี”
07/12/2018 หนังสือเชิญเครือข่ายเข้าร่วมโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็กฯ จัดในวันที่ 20 ธ.ค.2561
30/11/2018 แบบตอบรับ โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
23/05/2019 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
23/05/2019 ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
02/05/2019 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง
19/04/2019 ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
05/04/2019 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ
02/04/2019 กรมสุขภาพจิต ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง HiPPS รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562