ประชาสัมพันธ์

December 16, 2018 รายงานความก้าวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ที่ส่งเพื่อเข้าร่วมโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2561
December 14, 2018 โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ.2561 ภายใต้แนวคิด “เครียดได้ คลายเป็น เล่นเกมแต่พอดี”
December 7, 2018 หนังสือเชิญเครือข่ายเข้าร่วมโครงการรณรงค์พัฒนาการเด็กฯ จัดในวันที่ 20 ธ.ค.2561
November 30, 2018 แบบตอบรับ โครงการรณรงค์พัฒนาการเด็ก เสริมสร้างสุขภาพและกำลังใจผู้พิการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
October 24, 2018 รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 2561 (งบทดลอง ณ 30 กันยายน 2561)
October 22, 2018 ขอเชิญเข้าร่วมอบรม “การให้สุขภาพจิตศึกษาอิงซาเทียร์โมเดลในผู้ปกครองของเด็กพิเศษ” สำหรับบุคลากรด้านสุขภาพจิต
September 11, 2018 เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ The 6th Child Development and Mental Health (CDMH) International Forum & The 4th Asia Pacific Neurofeedback/Biofeedback Conference “Way Forward for Child Development, Mental Health and Neurofeedback: Research and Practice”
August 17, 2018 ช่องทางชำระหนี้ กยศ.

ประกาศ/ข่าวอื่นๆ

December 17, 2018 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินฯ ครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล
December 14, 2018 บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
December 14, 2018 บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
December 13, 2018 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประะเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (พนักงานราชการ)
December 12, 2018 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสรรถนะ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
December 11, 2018 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
December 11, 2018 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ฯ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ฯ ครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
December 11, 2018 รายชื่อลูกจ้างชั่่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง ที่สิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถฯ เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข