รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ และ นักวิชาการเผยแพร่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ และ นักวิชาการเผยแพร่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา 1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัางเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัางเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ฯ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค

1 2 3 15