ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

ประกาศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหย่ง พยาบาลวิชาชีพ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหย่ง พยาบาลวิชาชีพ

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาพิเศษ นักวิชาการเผยแพร่

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาพิเศษ และนักวิชาการเผยแพร่

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้ง ๑ และ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้ง ๑ และ มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

1 2 3 16