โครงการเพิมพูนศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงในสังคม (SMI-V) สำหรับทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายในพื้นที่

โครงการเพิมพูนศักยภาพการติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงต่อความรุนแรงในสังคม (SMI-V) สำหรับทีมสหวิชาชีพและเครือข่ายในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ 13-07-2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน เชียงใหม่

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง

ประกาศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 2 ตำแหน่ง 1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 2. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหย่ง พยาบาลวิชาชีพ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหย่ง พยาบาลวิชาชีพ

ลดภาวะโลกร้อน เตรียมถุงผ้าเมื่อมารับยาทุกครั้ง

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ขอเชิญผู้รับบริการทุกท่านร่วมช่วยกัน ลดภาวะโลกร้อน กรุณาเตรียมถุงผ้าเมื่อมารับยาทุกครั้ง ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 งดจ่ายถุงหิ้วพลาสติกทุกชนิดค่ะ

ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง รู้ เข้าใจ เด็กสมาธิสั้นและเด็กออทิสติก วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561

ขอเชิญประชุมวิชาการเรื่อง รู้ เข้าใจ เด็กสมาธิสั้นและเด็กออทิสติก วันเสาร์ ที่ 18 สิงหาคม 2561 เอกสารแนบ 1 หนังสือเชิญประชุม เอกสารแนบ 2 กำหนดการ เอกสารแนบ 3 ใบตอบรับ

1 2 3 41