ติดต่อ

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 196 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

โทร 0 5390 8300-49 โทรสาร 0 5390 8330

 

DCIM101MEDIADJI_0172.JPG