ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ”

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ”
ในวันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมนายแพทย์ชูทิตย์ ปานปรีชา ชั้น 3 ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวิชาการนานาชาติ รายละเอียดตามเอกสารโครงการและกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

File Description Date added File size Downloads
pdf cdmh25600425 April 25, 2017 10:42 am 3 MB 38