โครงการการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องจากสาเหตุทางสุขภาพ

โครงการการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องจากสาเหตุทางสุขภาพ
๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด ภาพทั้งหมด

กดที่นี่