รับฟังแก้ปัญหาของคลินิก ในการขึ้นระบบโปรแกรม รพ. JHOS ในการใช้งานจริง 28-30 ก.ย. 2559

๒๘ กย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ๒๙ กย. ๒๕๕๙ และ ๓๐ กย. ๒๕๕๙ ทางสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดประชุม/อบรมและรับฟังแก้ปัญหาของคลินิก ในการขึ้นระบบโปรแกรม รพ. JHOS ในการใช้งานจริง