อัตราค่ารักษาพยาบาลสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พ.ศ.2560

อัตราค่ารักษาพยาบาลสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ พ.ศ.2560  เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

เอกสารแนบ

File Description Date added File size Downloads
pdf Rates-of-service-units-under-the Ministry-of-Public-Health-2560-0 September 13, 2017 10:46 am 170 KB 60
pdf Rates-of-service-units-under-the Ministry-of-Public-Health-2560-3 September 13, 2017 10:45 am 36 MB 25
pdf Rates-of-service-units-under-the Ministry-of-Public-Health-2560-1 September 13, 2017 10:45 am 25 MB 14
pdf Rates-of-service-units-under-the Ministry-of-Public-Health-2560-2 September 13, 2017 10:45 am 32 MB 13