โครงการการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องจากสาเหตุทางสุขภาพ

โครงการการดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการเรียนอันเนื่องจากสาเหตุทางสุขภาพ ๑๙ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ตึกอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ลิงค์สำหรับดาวน์โหลด ภาพทั้งหมด กดที่นี่  

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือคัดกรองเด็กสมาธิสั้นในโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันฯ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือคัดกรองเด็กสมาธิสั้นในโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันฯ

รับฟังแก้ปัญหาของคลินิก ในการขึ้นระบบโปรแกรม รพ. JHOS ในการใช้งานจริง 28-30 ก.ย. 2559

๒๘ กย. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ๒๙ กย. ๒๕๕๙ และ ๓๐ กย. ๒๕๕๙ ทางสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดประชุม/อบรมและรับฟังแก้ปัญหาของคลินิก ในการขึ้นระบบโปรแกรม รพ. JHOS ในการใช้งานจริง

1 2