บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  และสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ครั้งที่ ๒

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมกันซึมอาคารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมกันซึมอาคารสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding)  

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา สถานที่ปฏิบัติงาน : กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพเครือข่าย สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ เวลาการทำงาน:  วันราชการ 08.30 – 16.30 น. (หากปฏิบัตินอกเวลาราชการสามารถเบิกค่าล่วงเวลาได้ตามระเบียบราชการ) อัตราเงินเดือน 7,800 บาท คุณสมบัติ: – อายุ 20-30 ปี – วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง – สามารถทำงานในเวลาและนอกเวลาราชการได้ – มีความละเอียดรอบคอบ ความอดทน สนใจ ใส่ใจ ตั้งใจ ในการทำงาน – มีความรู้ความสามารถ ด้านเอกสาร ธุรการ คอมพิวเตอร์ หากมีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ – สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี สนใจติดต่อ  คุณวราภรณ์ […]

รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์

ประกาศสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นลูกจ้างงานจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์รายบุคคล

1 2 3 5