การศึกษาดูงานพัฒนาการเด็กในสุขศาลาพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นำทีมโดย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต

การศึกษาดูงานพัฒนาการเด็กในสุขศาลาพระราชทาน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นำทีมโดย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกรมสุขภาพจิต ณ สุขศาลาพระราชทาน โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์ไทยอนุสรณ์ บ้านแสนคำลือ ต.ถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน สามารถดูคลิปวิดีโอแบบFull HD ได้ที่ Youtube กรมสุขภาพจิตค่ะ https://youtu.be/cniuS4_JPBQ  

กรมสุขภาพจิตขยายโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในพื้นที่สูง/ทุรกันดาร 10 จังหวัด

กรมสุขภาพจิต ขยายโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ในพื้นที่สูง/ ทุรกันดาร 10 จังหวัด เพิ่มไอคิว อีคิวเท่าเกณฑ์สากล

1 2 3 26