1-7 พฤศจิกายน สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560 “ซึมเศร้า…เราคุยกันได้” Depression Let’s Talk

1-7 พฤศจิกายน สัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560 “ซึมเศร้า…เราคุยกันได้” Depression Let’s Talk

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ร่วมออกบูธนิทรรศการในงานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2560 “ซึมเศร้า…เราคุยกันได้” (Depression Let’s Talk) เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคซึมเศร้า สร้างความตระหนักในการดูแลผู้ป่วยโรคซึมเศร้าหรือผู้ที่อยู่ในภาวะซึมเศร้าและให้เข้าถึงการรักษาได้ดียิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560 ณ ชั้น B1 (โซน@B1) อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณผู้ป่วยนอก อาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่