เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมออกหน่วยให้บริการความรู้สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กแก่ประชาชนในพื้นที่ ฯ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมออกหน่วยให้บริการความรู้สุขภาพจิตและพัฒนาการเด็กแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีบริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาด้านการเรียน และปัญหาพัฒนาการ ในโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบปะประชาชน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนวัดยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่